ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, Α’ ΠΥΡΓΟΥ, ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ , ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ Α/Σ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΣΑΥ-ΦΑΥ , ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ , ΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
ΚΕΧΑΓΙΑ Π. ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ ”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2010
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2013
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Ν. Ηλείας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αφορά τα αρδευτικά έργα κλειστών δικτύων σε έκταση περίπου 6.700 εκταρίων στις ακόλουθες περιοχές:
• Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης. Το νέο δίκτυο τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο (2) αντλιοστασίων. Η περιοχή επιμερίζεται σε δύο δίκτυα: το Δυτικό και το Ανατολικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Γαστούνης.
• Τ.Ο.Ε.Β Αμαλιάδας. Το νέο δίκτυο τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο (2) αντλιοστασίων. Η περιοχή επιμερίζεται σε δύο δίκτυα: το Βόρειο Δίκτυο ΤΟΕΒ Αμαλιάδας, το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΑ1 και το Νότιο Δίκτυο ΤΟΕΒ Αμαλιάδας, το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΑ2.
• Τ.Ο.Ε.Β. Α’ Πύργου. Το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο (2) αντλιοστασίων. Η περιοχή επιμερίζεται σε δύο δίκτυα: το Δίκτυο 1 ΤΟΕΒ Α’ Πύργου το οποίο τροφοδοτείται από αντλιοστάσιο και Δίκτυο ΤΟΕΒ Α’ Πύργου, το οποίο τροφοδοτείται από αντλιοστάσιο.
• Τ.Ο.Ε.Β. Πελοπίου. Το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο (2) αντλιοστασίων. Η περιοχή επιμερίζεται σε δύο δίκτυα: το Δυτικό και το Ανατολικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Πελοπίου.
• Τ.Ο.Ε.Β. Επιταλίου. Το νέο δίκτυο τροφοδοτείται με νερό μέσω ενός (1) αντλιοστασίου.