Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας τόσο σε Δημόσιους όσο και σε Ιδιωτικούς φορείς περιλαμβάνουν:

  • Υποστήριξη Φορέων σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, υλοποίησης και λειτουργίας των έργων
  • Σύνταξη χρηματοδοτικών προτάσεων
  • Σύνταξη οδηγιών & προδιαγραφών
  • Εκτίμηση ωριμότητας έργων για δημοπράτηση
  • Επιμόρφωση του προσωπικού Φορέων σε εξειδικευμένα τεχνικά & περιβαλλοντικά θέματα