Ο τομέας των Κτηριακών και Στατικών έργων είναι από τους πρώτους που ανέπτυξε η εταιρεία μας στην προσπάθεια παροχής ολοκληρωμένων μελετητικών λύσεων στους πελάτες της. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Προκαταρκτικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και εναλλακτικές λύσεις
  • Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη
  • Μελέτη εφαρμογής
  • Επίβλεψη κατασκευής
  • Μελέτες περιβαλλοντικού σχεδιασμού αστικού και φυσικού τοπίου
  • Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
  • Αντισεισμικό σχεδιασμό κτιριακών έργων
  • Μελέτη ειδικών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη ειδικών θεμελιώσεων
  • Μελέτες τεχνικών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα