Οι υπηρεσίες προετοιμασίας & ανάπτυξης έργων που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

  • Επενδυτικά – χρηματοδοτικά προγράμματα
  • Στρατηγικός, αρχικός σχεδιασμός
  • Αναγνωριστικές Μελέτες
  • Μελέτες σκοπιμότητας, ανάλυση κόστους – οφέλους
  • Γενικός Ρυθμιστικός Σχεδιασμός (Master Planning)