Ο τομέας της Τοπογραφίας είναι από τους πρώτους που ανέπτυξε η εταιρεία μας στην προσπάθεια της για παροχή ολοκληρωμένων μελετητικών λύσεων στους πελάτες της. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους
  • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης
  • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροστάθμησης
  • Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως
  • Καθορισμός αιγιαλού παραλίας
  • Τοπογραφικά υπόβαθρα για μελέτες Οδοποιίας