Ο τομέας των συγκοινωνιακών έργων αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο τομέα στην εταιρεία μας, που συμβάλλει στην παροχή ολοκληρωμένων μελετητικών λύσεων στον πελάτη. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Μελέτες Οδικών έργων (οδοποιία αστικών και υπεραστικών οδών)
  • Χάραξη και Διαστασιολόγηση Ισόπεδων και Ανισόπεδων Κόμβων
  • Μελέτες Οδοποιίας Αγροτικών Οδών
  • Μελέτες Σήμανσης και Ασφάλισης Οδών
  • Σχεδιασμό και διαστασιολόγηση φωτεινής σηματοδότησης
  • Μελέτες Γεφυρών και Σηράγγων
  • Διαχείριση κατασκευής και λειτουργίας συγκοινωνιακών έργων