Ο τομέας της ενέργειας και ενεργειακής εξοικονόμησης αποτελεί προτεραιότητα στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας μας δεδομένων των αναγκών της κοινωνίας για πιο ασφαλείς, καθαρές και έξυπνες τεχνολογίες. Ειδικότερα οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό Υδροηλεκτρικών έργων
  • Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα
  • Παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας
  • Τηλεχειρισμό – Τηλεέλεγχο σε έργα Διαχείρισης Στερεών και υγρών Αποβλήτων
  • Τηλεματική Διαχείριση μηχανημάτων – οχημάτων
  • Βιοκλιματικό / ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων