ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΞΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Προμελέτη – Μελέτη Περιβαλλοντικων Επιπτώσεων – Οριστική Μελέτη
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:Sigma Μελετών ΑΕ – ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ – ΠΑΝΟΣ ΛΕΝΤΖΟΣ – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. – ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2007
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Περιοχή Κατω Αχαϊας και Αραξου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Η βόρεια παράκαμψη Κ.Αχαΐας (τµήµα Ι) που σχεδιάζεται από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+522 (νέα χάραξη) είναι η αρχή του 1ου τμήματος. Ακολουθεί η βελτίωση της υφιστάµενης οδού προς Νιφοραίικα (Επ.Ο) που σχεδιάζεται από Χ.Θ. 1+522 έως Χ.Θ. 2+580 (τέλος τµήµατος Ι).
Στη συνέχεια ακολουθεί η παράκαμψη Νιφοραίικων που σχεδιάζεται από Χ.Θ. 2+580 (αρχή τµήµατος ΙΙ) έως Χ.Θ. 5+370 και ακολουθεί ουσιαστικά υφιστάμενη δημοτική-αγροτική οδό. Από Χ.Θ. 5+370 σχεδιάζεται η Παράκαμψη Καλαµακίου. Προτείνεται νότια παράκαμψη του οικισμού από Χ.Θ. 5+370 (κόµβος Κ4) έως Χ.Θ. 7+247 (κόμβος Κ5, τέλος τμήματος ΙΙ).
Λίγο πριν τον δρόμο εισόδου προς την 116 ΠΜ αρχίζει το τµήµα ΙΙΙ παράκαμψης του Αράξου, συνολικού μήκους 3.177,30 m, που αποτελείται από βελτιώσεις της υφιστάμενης οδού και την παράκαμψη του οικισμού Αράξου (νέα χάραξη). Από τη Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+200 σχεδιάζεται η παράκαμψη του οικισμού Αράξου. Στη Χ.Θ. 0+000 σχεδιάζεται ο κόμβος σύνδεσης µε την επαρχιακή οδό Λακκόπετρας – Αράξου. Από τη Χ.Θ. 2+200 έως Χ.Θ. 2+850 προβλέπεται βελτίωση της υφιστάμενης οδού.
Για τη λειτουργικότητα του συνόλου του έργου προβλέπεται ο σχεδιασµός έντεκα (11) συνολικά ισόπεδων κόμβων από τους
οποίους οι δύο σχεδιάζονται στο τµήµα I (παράκαμψη Κ. Αχαΐας) και τέσσερις στο τµήµα II (παράκαμψη Νιφοραίικων – Καλαμακίου) και πέντε στο τµήµα ΙΙΙ (Παράκαμψη Αράξου).