Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Σε Σύνθετα & Εξειδικευμένα Προβλήματα, Με Έμφαση Στην Καινοτομία Και Με Γνώμονα Την Αειφορία στο Σχεδιασμό.

H HYDROMENT εφαρμόζει, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015,  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με Προδιαγραφές ISO 14001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας κατά ISO 45001:2018,  Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας του Οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22301:2019 και Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 27001:2013.

Έργα

Μέλος των Φορέων/Συλλόγων:

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Σολωμού 8, Αγία Παρασκευή 153 41, Ελλάδα

(+30) 210 777 5514

(+30) 210 771 3925

info [at] hydroment [dot] gr

1 + 0 = ?