ΤΙΤΛΟΣ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Ο Τεχνικός Συμβουλος παρακολουθεί την υλοποίηση των ακόλουθων έργων:
• Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης πόλης Ιωαννίνων
• Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Ιωαννιτών
• Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ιωαννίνων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:“SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Ιωαννιτών, Ν. Ιωαννίνων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης πόλης Ιωαννίνων (Υποέργο 1):
Το αντικείμενο του εν λόγω έργου περιλαμβάνει την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης περιοχών της πόλης των Ιωαννίνων.

Εσωτερικό δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Δήμου Ιωαννιτών (Υποέργο 3):
Περιλαμβάνονται τα δίκτυα αποχέτευσης των ακόλουθων οικισμών του Δήμου Ιωαννιτών:
Καρδαμίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο, Νεοχωρόπουλο, Κ. Μάρμαρα, Σταυράκι, Ολυμπιάδα και Σεισμόπληκτα, συνολικής αποχετευόμενης έκτασης 545 εκταρίων.

Επέκταση – Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών (Υποέργο 4):
Τα νέα έργα επέκτασης της ΕΕΛ Ιωαννίνων οδηγούν τη συνολική της δυναμικότητα σε περίπου 240.000ικ και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες νέες μονάδες – αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων:
Φρεάτιο εισόδου (νέο έργο). Κατασκευάζεται στο οικόπεδο της υφιστάμενης εγκατάστασης.
Αντλιοστάσιο εισόδου (νέο έργο). Κατασκευάζεται στο οικόπεδο της υφιστάμενης εγκατάστασης.
Μονάδα προεπεξεργασίας (νέα μονάδα).
Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης (νέα μονάδα).
Βιολογική βαθμίδα αποτελούμενη από δύο δεξαμενές βιομεμβρανών (νέα μονάδα).
Μονάδα απολύμανσης (UV).
Μονάδα μεταερισμού (νέα μονάδα).
Κτίριο φυσητήρων (νέα μονάδα).
Κτίριο χημικών (νέα μονάδα).
Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδας μηχανικής πάχυνσης (νέα μονάδα).
Μονάδα μηχανικής πάχυνσης,
Μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος (επέκταση υφιστάμενου κτιρίου αφυδάτωσης).
Μονάδα ξήρανσης ιλύος (νέα μονάδα).
Κτίριο εξυπηρέτησης της μονάδας ξήρανσης (νέα μονάδα).
Κτίριο ενέργειας και υποσταθμού (νέα μονάδα).