ΤΙΤΛΟΣ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Υπηρεσίες συμβούλου που περιλαμβάνουν:
Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του ΤΣ,
Εργασίες πριν την υπογραφή της σύμβασης του έργου (συμμετοχή – υποβοήθηση στην διαγωνιστική διαδικασία, υποβοήθηση της Υπηρεσίας κατά τη σύμβαση του έργου)
Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:“SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (κατ. 13, κατ. 08, κατ.18), HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.(κατ. 09)”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2022
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Αγρινίου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Αγρινίου, για την εξυπηρέτηση του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού των οικισμών της ευρύτερης περιοχής.
Επίσης προβλέπεται και η αποχέτευση των λοιπών παραλίμνιων οικισμών της Τριχωνίδας. Η επέκταση της μονάδας προβλέπεται στην τελική φάση να εξυπηρετεί 120.000 ισοδύναμους κατοίκους συνολικά.
Τα επεξεργασμένα λύματα, μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία διατίθενται στον ποταμό Αχελώο με έργο εκβολής αμέσως κατάντη του φρεατίου εξόδου της ΕΕΛ.