ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:“ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΔΤΜ&Κ)”
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡ-ΠΡΟΥΠ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΠΠΕ , ΥΔΡ ΚΑΙ ΗΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ , ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΜΠΕ , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ , ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ , Η/Μ , ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ , ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ , ΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (κατ. 10,κατ. 13)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Ε. (κατ. 10, κατ. 13)
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (κατ. 20, κατ. 21)
ΚΑΪΜΑΚΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ (κατ. 27)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ (κατ. 23)”
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2011
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2015
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Ερμιονίδας, Ν. Αργολίδας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αντικείμενο της μελέτης είναι τα έργα μεταφοράς και διανομής νερού για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών στην περιοχή της Ερμιονίδας, συνολικής έκτασης 22.000 περίπου στρεμμάτων.
Η απόληψη του νερού προβλέπεται να γίνει από το κατάντη τμήμα της υφιστάμενης διώρυγας του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου, από την οποία θα διατίθεται παροχή 2.500 m3/h. Στη συνέχεια, με άντληση το νερό θα ανυψωθεί σε κατάλληλο υψόμετρο που θα εξασφαλίζει την δια βαρύτητος ροή μέχρι το πέρας του έργου, που τοποθετείται στην περιοχή της Κοιλάδας.
Η διαδρομή που ο αγωγός προβλέπεται να ακολουθήσει είναι η παρακάτω:
– Στο πρώτο τμήμα, από το αντλιοστάσιο (στην υδροληψία Υ12) έως τη δεξαμενή του Λυκοτρουπίου, ο καταθλιπτικός αγωγός, μήκους 10 km, ακολουθεί διαδρομή παράλληλη με αυτήν του ήδη κατασκευασμένου αγωγού του αρδευτικού δικτύου των Ιρίων.
– Στο δεύτερο τμήμα, από τη δεξαμενή Λυκοτρουπίου μέχρι τη δεξαμενή της Κοιλάδας (στο τέλος του έργου), που έχει μήκος 41 km, ο αγωγός λειτουργεί δια βαρύτητος. Αρχικώς κινείται κατά μήκος υφιστάμενων δρόμων μέχρι το ακρωτήριο των Ιρίων, επί μήκους 19 Km. Στη συνέχεια ακολουθεί, σχεδόν στο σύνολο του μήκους του (22 km), παραλιακή χάραξη, όπου μάλιστα θα απαιτηθεί και διάνοιξη νέου δρόμου, ή βελτίωση υφισταμένου.
Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα χρησιμοποιηθούν εκτιμάται σε 51 περίπου χιλιόμετρα, με διάμετρο 800 mm.
Το αντλιοστάσιο που θα απαιτηθεί προβλέπεται να έχει παροχή 2.500 m3/h και μανομετρικό 160 m.
Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών που θα απαιτηθούν εκτιμάται σε 9.000 m3 περίπου.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: