ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & Η/Μ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ (Υδραυλική, Η/Μ, Χημικοτεχνική) , ΜΠΕ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2014
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2015
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Λεβαδέων, Νομός Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:1ο Τμήμα: Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων και Αγωγός Προσαγωγής
Τα προτεινόμενο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Αγίου Γεωργίου, έχει συνολικό μήκος αγωγών βαρύτητας περίπου 16,4 km.

2ο Τμήμα: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυματων
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού του Αγίου Γεωργίου σχεδιάστηκε σε δύο φάσεις, την Α’ Φάση (με περίοδο σχεδιασμού την 20ετία) και τη Β’ Φάση (με περίοδο σχεδιασμού την 40ετία), για την εξυπηρέτηση μέγιστου ισοδύναμου πληθυσμού 5.000 και 6.600 κατοίκων αντίστοιχα. Η επιλεγμένη μέθοδος επεξεργασίας είναι το Σύστημα Ενεργού Ιλύος Παρατεταμένου Αερισμού με Μεμβράνες (MBR).