ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΣΤΕΙΡΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Έργων Αποχέτευσης Οικισμού Διστόμου και Έργων Προσαγωγής Ακαθάρτων Οικισμών Διστόμου και Στειρίου, ΕΕΛ Οικισμών Διστόμου – Στειρίου), Περιβαλλοντική Μελέτη
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2014
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2018
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Λεβαδέων, Νομός Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Τα εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Διστόμου, έχει συνολικό μήκος αγωγών βαρύτητας περίπου 12,3 km. Στον οικισμό Στειρίου, ο αγωγός προσαγωγής εκκινεί από τερματικό φρεάτιο του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Από το αντλιοστάσιο προσαγωγής, τα ακάθαρτα θα οδηγούνται προς την υπό μελέτη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
Δεδομένα σχεδιασμού οικισμών Διστόμου και Στειρίου είναι για την 20ετία 4100 κάτοικοι και παροχή αιχμής 91,87m3/h και για την 40ετία 5500 κάτοικοι και παροχή αιχμής 117,68m3/h.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Διστόμου – Στειρίου σχεδιάστηκε σε δύο φάσεις, την Α’ Φάση (με περίοδο σχεδιασμού την 20ετία) και τη Β’ Φάση (με περίοδο σχεδιασμού την 40ετία), για την εξυπηρέτηση μέγιστου ισοδύναμου πληθυσμού 4.100 και 5.500 κατοίκων αντίστοιχα. Η επιλεγμένη μέθοδος επεξεργασίας με βάση τον φάκελο του έργου είναι το Σύστημα Ενεργού Ιλύος Παρατεταμένου Αερισμού με Μεμβράνες (MBR).