ΤΙΤΛΟΣ:“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΑΡΘΑ – ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Ν. ΜΑΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΩΦ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Ι. ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:ΑΑΓΗΣ Α.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2006
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2009
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Παραλιακή περιοχή της δυτικής όχθης του ποταμού Μόρνου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Σύνταξη οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής μετά όλων των υποστηρικτικών μελετών και διαδικασιών (αδειοδότησης, έγκρισης) και κατασκευή των έργων αποκατάστασης της Χωματερής Ναυπάκτου και συγκεκριμένα:
• Έργα περίφραξης – Πύλες
• Έργα διαμόρφωσης αναγλύφου. Το συνολικό γήπεδο καταλαμβάνει έκταση 159.685 m2 (περιοχή Ι: 67.163 m2 -> συνολικός απορριμματικός όγκος: 198.199 m3 και περιοχή ΙΙ: 92.522 m2 -> συνολικός απορριμματικός όγκος: 168.114 m3)
• Έργα Τελικής Αποκατάστασης
• Έργα Πρασίνου – Άρδευσης
• Έργα Εκτόνωσης βιοαερίου
• Αντιπλημμυρικά έργα
• Δίκτυο πυρόσβεσης – Φωτισμού
• Περιβαλλοντικός έλεγχος
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:2.925.797,44€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Συγχρηματοδότηση 75% (Ταμείο Συνοχής) – 25% (Εθνικοί Πόροι)