ΤΙΤΛΟΣ:“ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ)”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Μελέτη οδοποιίας σε στάδιο προμελέτης και οριστικής μελέτης και μελέτές ηλεκτορφωτισμού και Η/Μ καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων των έργων οδοποιίας.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – ‘’ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ’’ ΑΕΜΕ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2006
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2011
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Νικόπολη, Πρέβεζας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Μελέτη τριών συνδετήριων οδών του αρχαιολογικού πάρκου Νικόπολης με την Εθνική Οδό καθώς και των ισόπεδων κόμβων που θα δημιουργηθούν, των χώρων στάθμευσης κοντά στις εισόδου του πάρκου, μελέτη διαβάσεων πεζών καθώς και μελέτη σήμανσης και ασφάλισης αυτών.

Επίσης μελετήθηκαν και τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα ηλεκτροφωτισμού των τμημάτων που εντάσσονται στην μελέτη.