ΤΙΤΛΟΣ:ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΟΥ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Μελέτη Εφαρμογής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ΚΑΡΝΑΒΕΖΟΣ Χ)
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 100, Ο.Τ.443
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αφορά τη μελέτη εφαρμογής ανέγερσης νέου διώροφου κτιρίου θερινού-χειμερινού κινηματογράφου επί της Λεωφ. Πεντέλης στο Χαλάνδρι Αττικής.