ΤΙΤΛΟΣ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΠΑΤΜΙΑΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Μελέτη Εφαρμογής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. (ΚΑΡΝΑΒΕΖΟΣ Χ)
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Πάτμος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αφορα μελέτη ενίσχυσης και τους αντίστοιχους ξυλοτύπους ενίσχυσης του Φέροντος Οργανισμού του κτιρίου της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής στη Ν. Πάτμο.
Το κτίριο έχει κατασκευαστεί κατά τα έτη 1951-1953. Ο Φέρων Οργανισμός του υπάρχοντος κτιρίου είναι συνδυασμός φέρουσας τοιχοποιίας και οπλισμένου σκυροδέματος. Τα υποστυλώματα του κτιρίου είναι γενικά σε όλες τις στάθμες 35Χ60, οι δοκοί 30Χ65 ενώ οι πλάκες είναι πάχους 15εκ.