ΤΙΤΛΟΣ:“3ο Δ.Σ. ΚΑΙ 3ο Ν/Γ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου
Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών
Διεύθυνση Κατασκευών Έργων
Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Μελέτη Εφαρμογής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ΚΑΡΝΑΒΕΖΟΣ Χ)
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2015
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2015
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Αγ.Ιωάννη Ρέντη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Κατασκευή του φέροντα οργανισμού του Εργου “3ο Δημοτικό Σχολείο & 3ο Νηπιαγωγείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη”

Τα επιμέρους κτίρια της κατασκευής – 3ο Δημ. Σχολείο & Νηπιαγωγείο – αποτελούν ανεξάρτητες κατασκευές με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης από οπτοπλίνθους. Κατασκευάζεται ισόγειος χώρος γυμναστηρίου καθώς και ισόγειος χώρος στάθμευσης ποδηλάτων.
Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου που θα στεγάσει το 3ο Δημοτικό Σχολείο θα αποτελείται από υπόγειο – ισόγειο – Α’ όροφο – και στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα , ενώ ο αντίστοιχος του κτιρίου που θα στεγάσει το Νηπιαγωγείο θα αποτελείται από υπόγειο – ισόγειο και στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα.