ΤΙΤΛΟΣ:“Αποκατάσταση Φράγματος Kariba – Τεχνική Υποστήριξη στο Zambezi River Authority για τη Διαχείριση του Έργου”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ζάμπια
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Τεχνικός Σύμβουλος στο Zambezi River Authority
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:6/2019
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Φράγμα Kariba – Ζάμπια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το Φράγμα Kariba και η υδροηλεκτρική μονάδα που έχει κατασκευαστεί στον ποταμό Zambezi από το 1956 έως το 1959 είναι η δεύτερη μεγαλύτερη υδροηλεκτρική κατασκευή στη λεκάνη απορροής του ποταμού Zambezi και βασικό πλεονέκτημα για την ενεργειακή παροχή της χώρας. Το φράγμα έχει ύψος 128 και μήκος 579 μέτρα. Η λίμνη Kariba είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη παγκοσμίως με όγκο 185 κυβικά χιλιόμετρα. Μετά από 50 χρόνια λειτουργίας, είναι απαραίτητα έργα αποκατάστασης του φράγματος Kariba για τη συνέχιση της ασφαλής λειτουργίας του.

Στόχος του Έργου είναι:
• Η υποστήριξη του Project Implementation Unit (PIU), μέρος του Zambezi River Authority (ZRA), για την επιτυχή διαχείριση της Σύμβασης Έργων (χρηματοδοτούμενη από την Παγκόσμια Τράπεζα) και την Επίβλεψη των Έργων σχετικά με τεχνικά και οικονομικά θέματα.
• Η ανάπτυξη και βελτίωση της διαχείρισης έργων και συστημάτων στο εσωτερικό της ZRA αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο αλλά και γενικά.
• Η υποστήριξη στην υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα περιβαλλοντολογικά πρότυπα και πρακτικές για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:514.760 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Ευρωπαϊκοί πόροι