ΤΙΤΛΟΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ /
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Προμελέτη και συνταξή τευχών Δημοπράτησης της ΕΕΛ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε [13].
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Παγγαίου, Νομός Καβάλας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα 8.000 κατοίκων και εξυπηρετεί και 3 όμορα δημοτικά διαμερίσματα. Τα λύματα θα οδηγούνται στην ΕΕΛ μέσω του προβλεπόμενου εξωτερικού δικτύου μεταφοράς Νικήσιανης-Γεωργιανής-Αγ.Χριστοφόρου , Παλαιοχωρίου και Αντιφιλίππων.

Η ΕΕΛ θα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες – έργα:
• Μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων
• Αντλιοστάσιο ανύψωσης
• Μονάδα προεπεξεργασίας
• Μετρητής παροχής
• Μεριστής παροχής βιολογικής βαθμίδας
• Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (φρεάτιο επιλογής μικροοργανισμών, αναερόβια, ανο-ξική δεξαμενή, δεξαμενή αερισμού και αντλιοστάσια ανάμικτου υγρού
• Μεριστής παροχής δεξαμενών καθίζησης
• Δεξαμενές τελικής καθίζησης
• Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και απόρριψης λάσπης
• Μονάδα απολύμανσης με υποχλωριώδες νάτριο και αποχλωρίωσης
• Moνάδα μεταερισμού
• Αγωγός διάθεσης και τεχνικό έργο εκβολής
• Μονάδα μηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης λάσπης
• Κτίριο Διοίκησης και βοηθητικά κτίρια
• Αυτοματισμοί και διανομή ισχύος
• Έργα και δίκτυα υποδομής
Τα επεξεργασμένα λύματα καταλήγουν στην παρακείμενη αποστραγγιστική τάφρο, που στη συνέχεια καταλήγει στην κεντρική αποστραγγιστική τάφρο που καταλήγει στο σύστημα ποταμών Αγγίτη – Στρυμόνα.