ΤΙΤΛΟΣ:“ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Προμελέτη δικτύου προσαγωγής στην ΕΕΛ και των απαιτουμενων αντλιοστασίων και της Εγκαταστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε [13].
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2015
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Παγγαίου, Νομός Καβάλας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
Με τα προτεινόμενα έργα τα λύματα θα οδηγούνται βαρυτικά / υπό πίεση από τον οικισμό «Οφρύνιο» προς την ΕΕΛ, ενώ από τους οικισμούς «Παραλία Οφρυνίου» και «Κάρυανη» τα λύματα θα καταλήγουν στην ΕΕΛ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σχεδιαστηκε για ισοδύναμο πληθυσμό για την Α΄ Φάση – 12.600 ικ και για τη Β΄ Φάση – 18.900ικ με αντίστοιχες παροχές αιχμής 266,47 και 383,58 m3/hr. Η επιλεγμένη μέθοδος επεξεργασίας είναι το Σύστημα Ενεργού Ιλύος Παρατεταμένου Αερισμού με ταυτόχρονη απομάκρυνση αζώτου.