ΤΙΤΛΟΣ:ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2013
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Αλιάρτου, Ν. Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το δίκτυο ακαθάρτων αποχετεύει τους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου – Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου μέσω δικτύου βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών καθώς και 13 αντλιοστασίων μεταφοράς των ακαθάρτων στην ΕΕΛ.

Η ΕΕΛ θα σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού των οικισμών Μαυρομματίου και Θεσπιών – Λεονταρίου για χρονικό ορίζοντα 20-ετίας (6.000 ισοδύναμοι κάτοικοι) και για την εξυπηρέτηση δύο επιπλέον οικισμών (Άσκρη και Νεοχωρίου) για χρονικό ορίζοντα 40ετίας (10.800 ισοδύναμοι κάτοικοι). Η βιολογική μέθοδος επεξεργασίας που εφαρμόσθηκε είναι το σύστημα Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration), με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων γίνεται μέσω αγωγού μήκους 1.175m στο παρακείμενο ρέμα «Άσκρης».